Organic

Gele savooiekool.

Planten per ha (x1000)
30-40
Groeidagen na planten
155
Teeltperiode
late herfst
Bewaarduur
middellang
HR
Foc

Alleen beschikbaar als biologisch zaad.

Usage

Vollegrond