Romanesco voor late zomerteelt. Uniform, donkergroen gewas. Mooi gevormde, zeer aantrekkelijke, donkergroene kool.

Groeidagen na planten
77-98
Opkweek
trayplant
Teeltperiode
late zomer; herfst
Plantafstand (cm)
75 x 50
Plantperiode (weken)
26-29
Oogstperiode (weken)
37-43
HR
Foc

Romanesco kan onder drogere en/of warmere omstandigheden wisselend presteren.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond