Zeer uniform en recht. Speciaal geschikt voor verwerking tot schijfjes.

Zaaiperiode
april tot juni
Loofsterkte
8
Kleur
rood
Interne kleur
rood
Groeidagen na zaaien
125
Zaden per hectare (mln)
0,5-0,85
Vroegheid
5

1-9: een hoger cijfer betekent vroeger in oogstrijpheid.

Usage

Vollegrond