Organic

Zeer donker groene midden-vroeg voorjaars Spinazie. Ook geschikt voor najaar en overwinterings spinazie, dikbladig en zeer opgericht.

HR
Pe:1-7,11,13,15-16,18