Zeer uniforme en productieve radijs, speciaal geselecteerd voor de kasteelt. Geschikt voor de late herfst-winter en vroege voorjaarszaai, als bos en pre-pack. Sterke bladinplant, middellang en stevig blad, sterk op de gele zaadlob.
Vroeg onder lichtarme omstandigheden en een helder rode knolkleur.
Zeer sterk tegen voosheid en hoge tolerantie tegen barsten. Geschikt voor sortering tot 35mm en voor machinale verwerking.

Kleur
helderrood
Zaden per m2
250-350
Teeltmethode
kasteelt
HR
For

Het aantal zaden verschilt per periode. Herfst: 250 zaden/m2, winter: 270 zaden/m2, vroege winter voorjaar: 350 zaden/m2

Usage

Kas