Zeer productief ras voor de herfsteelt. Maakt een fors, dikbladig, vitaal en gezond gewas. Mooie intense kleur. Redelijk bestand tegen lichte nachtvorst. Ook ideaal voor bewaring.

Groeidagen na planten
80-120
Teeltperiode
herfst
Plantperiode (weken)
28-30
Kleur
intens rood
Oogstperiode (weken)
39-47

Usage

Vollegrond