Priming en B-MOX®

Telers gaan voor een maximale opbrengst. Daarvoor is het van groot belang dat zaden snel kiemen en gewassen gelijkmatig groeien.

Dat is waarom we bij Bejo geavanceerde priming-technologie toepassen. Door een combinatie van tijd, temperatuur en vocht activeren we het kiemen van de zaden. In onderstaande video wordt de werking van Priming en B-MOX® toegelicht. 

B-MOX