Onze grote inspanningen in preiveredeling blijven niet zonder resultaat! We hebben met succes veelbelovende nieuwe hybriden ontwikkeld die zich in de praktijk bewijzen. Ons speciale veredelingsteam werkt continu aan nog betere rassen, die uiteraard op wereldschaal worden beproefd.

rasbrochure

Teeltschema

  • Directe zaai
  • Planten
  • Oogsten

Vollegrond - Versmarkt

    Vollegrond - Versmarkt

    Vollegrond - Industrie

      Vollegrond - Industrie