Surfer

Prei

Hybride

Vroege herfstprei met een donkere bladkleur. Korte overgang wit/groen. Zeer opgerichte bladstand. Een vaste schacht met een hoog soortelijk gewicht. Goede pelbaarheid. Groeikrachtig ras met een sterk wortelgestel. Sterk tegen trips, roest, purpervlekken en papiervlekken.

Groeidagen na planten: 
115-130
Teeltperiode: 
late zomer,
herfst
Geschikt voor: 
versmarkt
Lengte schacht: 
middellang
Kleur blad: 
donkergroen
Pelbaarheid: 
goed
IR: 
Ap /
Pa /
Pp

Groeischema

Vollegrond - Versmarkt