Veredelen voor de biologische sector

Hoe Nieuwe Veredelingstechnieken ten goede kunnen komen aan de biologische sector

Dinsdag 28 februari 2023 was Bejo gast en spreker bij het seminar van Plants for the Future ETP in Brussel. Het thema was het potentieel van New Genomics Techniques (NGT's), waarbij werd besproken hoe deze de biologische sector ten goede kunnen komen.

De opening werd verzorgd door initiatiefnemer en Europarlementslid Jessica Polfjärd. Hierin verzocht ze de EU-commissie een wetenschappelijk onderbouwd wetgevingsvoorstel in te dienen dat het gebruik van NGT's in Europa mogelijk moet gaan maken, met als doel de overgang naar duurzamere voedselsystemen te bevorderen.

In zijn presentatie over ’Breeding for Organic’ benadrukte Bram Weijland, coördinator biologische zaken bij Bejo in Nederland, hoe conventionele en biologische veredeling met elkaar verbonden zijn en van elkaar profiteren. Voorbeelden zijn de valse meeldauwresistente in ui en de veredeling van Brassica-hybriden met behulp van cytoplasmatische mannelijke steriliteit die verkregen is door gebruik van protoplastfusie; een techniek die is vrijgesteld van GGO-regelgeving.

Bram gaf aan dat, indien het gebruik van NGT's wordt goedgekeurd en gereguleerd voor conventionele veredeling, Bejo zal overwegen om deze ook toe te [MB1] passen in haar biologische veredelingsprogramma’s. Hierdoor zullen de voordelen van nieuwe resistenties in groenterassen ook beschikbaar komen voor biologische telers, waarbij informatievoorziening transparant blijft zodat zij keuzevrijheid behouden.

De Deense biologische teler Kasper Mejnertsen benadrukte de noodzaak van innovatie voor de verdere ontwikkeling van de biologische sector en benoemde het belang van planten als bron van voedsel, diervoeder en biomassa.

Amrit Nanda besprak namens Plants for the Future ETP uitdagingen (en daarin de noodzaak om oplossingen te bieden) voor telers van alle productiesystemen. Oplossingen die gericht zijn op synergieën en hoe het beste van beide werelden kan worden benut voor het voordeel van allemaal.

Plants for the Future kijkt uit naar het wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie, dat in juni verwacht wordt, en hoopt op een positieve uitkomst voor het gebruik van NGT’s voor zowel de conventionele als biologische sector.

DSC00256.JPG

Bram Weijland in gesprek met Eric Gall van IFOAM EU (midden) en Cesar Gonzalez van Euroseeds (rechts).