Jan van Gerven uit het Brabantse Oirschot dacht dat zijn zoon Willem een grapje maakte, toen die op woensdag 11 maart zei dat ze het Cumulus-perceel onder de minitunnels konden gaan steken. Een vroegte die hun bijzonder verbaasde, en waarmee ze de wedstrijd “De eerste asperge van de volle grond” wonnen. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door het Brabants Asperge Genootschap en het was al de tweede keer dat de familie Van Gerven de titel in de wacht sleepte.

Voor het evenement geldt een aantal regels: zo mogen de percelen niet met slangen, blaastunnels of kasteelt verwarmd worden.  Zwart/wit folie op de rug in combinatie met een minitunnel is wel toegestaan. Verder moet er onder het toeziend oog van het bestuur van het genootschap minimaal tien kilo asperges gestoken worden op een aaneengesloten bedlengte van 2.000 meter.

De Van Gervens voldeden aan al deze voorwaarden en wonnen daarmee hun tweede titel, na een eerdere zege in 2014. In datzelfde jaar wonnen ze ook de eretitel ‘De lekkerste asperge van Brabant’; dit was ook met het ras Cumulus. Jan en Willem zijn al jaren trouwe fan van dit ras. Jan vertelt: “Wij zijn telers van ‘smaakasperges’. We willen indien mogelijk alleen Cumulus in onze winkel hebben, omdat deze altijd mooi wit, heerlijk mals en zoet van smaak is. De klanten vragen er zelfs om!”

Warme groeijaren
Vader en zoon proberen een verklaring te vinden waarom het perceel dat jaar zo vroeg was. Het jaar van aanleg heeft daar zeker mee te maken, vermoedt Jan: “Dit mooi beschutte perceel is aangelegd in 2018, het jaar van de tropische zomer.  Aan het aanplanten is eerst een goede bodemvoorbereiding vooraf gegaan, waarbij ook rekening is gehouden met de beschikbare elementen en het bodemleven. 2018 en 2019 waren vervolgens twee fantastische warme groeijaren. Een gewas als asperge profiteert daar enorm van, mits je zorgt dat er voldoende vocht aanwezig is.”

En daar is voor gezorgd, vult Willem aan: “In het jaar van aanleg is het perceel maar liefst elf keer beregend. Ook in het afgelopen seizoen, toen het tot september niet of nauwelijks geregend had, heb ik de haspel zeven keer uitgerold.”  Hij vervolgt: “Dat het perceel in het eerste jaar een enorm groeijaar heeft gehad was in het najaar van 2018 te zien: de dikke stengels stond als soldaten zij aan zij in een rijtje.”

Groeikrachtig
Ook dit jaar blijkt dat de asperge een enorm groeikrachtig gewas is; het is vroeg en massaal opgekomen. De ruggen zijn geplant op 31 januari, op een moment dat de grond erg vochtig was en het de warmste (12,7 graden) 31 januari was die ooit gemeten is. “Je ploegt dan de warme grond naar beneden”, legt Jan uit. “Het vocht is een goede warmtegeleider. Rond half februari hebben we de tunnels geplaatst, net nadat storm Dennis over ons land trok.”

Ondanks de gunstige voorwaarden waren de Van Gervens verbaasd over de vroegte van het perceel. “Ook vlak bij huis hebben we namelijk een perceel verwarmde asperges liggen”, vertelt  Willem. ”Daarop staat geen Cumulus, maar een laat ras dat normaal ook in verwarmde teelten wordt gebruikt. Dit perceel is op hetzelfde moment opgeploegd en we hebben de minitunnels ook gelijktijdig opgezet. De kachel op dit verwarmde perceel hebben we al op 18 februari aangezet, maar daar stonden op 11 maart nog geen asperges. En dat terwijl de onverwarmde Cumulus al goed gegroeid was.”

Geen chemische middelen
Om het bodemleven en de natuurlijke vijanden zoveel mogelijk te stimuleren maken Jan en Willem op hun bedrijf zo min mogelijk gebruik van chemische middelen. Op dit perceel is alle onkruidbestrijding mechanisch of handmatig gegaan en is er geen chemie aan te pas gekomen om schimmels en insecten te bestrijden.  Voor de bemesting worden uitsluitend organische meststoffen gebruikt.

Samengevat kan gesteld worden dat de vroegheid het gevolg is van meerdere factoren: een vroeg perceel met een goede grondvoorbereiding (waarbij gebruik is gemaakt van een recent bodemmonster) en een goed vroeg ras. Maar vooral: een prima verzorging van het gewas en het op het juiste moment uitvoeren van de teelthandelingen!

Met het opkomen van het gewas is de koningin van de groente nu officieel wakker; Bejo Zaden feliciteert Van Gerven Asperges met hun behaalde prijs. Uiteraard wensen wij ook alle aspergetelers een goed seizoen toe en hopelijk zaait de Corona niet te veel roet in het eten!

Linkerfoto: Pascal Staaks van Bejo feliciteert Willem van Gerven (uiteraard zonder handdruk) met “De Eerste Asperge van de Volle Grond”.
Rechterfoto: Trotse Willem van Gerven en echtgenote Renée steken samen met hun dochtertje Silje (4e generatie aspergeteler in de dop) de eerste asperge van de volle grond.