BEJO ORGANIC - RIGHT FROM THE START

Een duurzame teelt met een hoge opbrengst, een uitzonderlijke productkwaliteit en – uiteindelijk – gezond en smakelijk voedsel; het begint met de beste biologische zaden van de beste rassen, RIGHT FROM THE START.

Verduurzaming van onze voedselproductie is belangrijk voor de teelt van gezonde en smakelijke groenten voor huidige en toekomstige generaties. Daarom behoorde Bejo in de jaren negentig tot de eerste veredelaars die ertoe overgingen om ‘biologisch’ volledig in hun activiteiten te integreren. Als familiebedrijf geloven we in deze duurzame aanpak voor de lange termijn en willen we ons daar volledig voor inzetten. 

Ontdek hoe in Bejo Organic - RIGHT from the START 
 

“Bij Bejo versterken biologisch en gangbaar elkaar, zodat we uiteindelijk over onze gehele business verduurzamen.”

Bejo Organic magazine 2021

Graag delen we in dit Organic Magazine specialistische kennis met onze telers en relaties. In dit magazine leest u over biologische teelt, veredeling, marktontwikkelingen, landenrapporten, handel, zaadkwaliteit en meer. Verschillende telers en teeltspecialisten delen hun ervaringen met de biologische teelt.

 Veel leesplezier!

ORGANIC MAGAZINE 2021

ORGANIC RIGHT FROM THE START