Het aspergeseizoen 2019 was totaal anders dan in 2018, als het over het oogstseizoen gaat. Wat betreft het groeiseizoen, was het zeer droog. Wat is de invloed op de aspergeplant? En misschien nog wel belangrijker wat is de invloed op de markt voor de komende jaren? In dit artikel delen we graag onze visie op deze droogte en de eventuele gevolgen daarvan.

Productpromotie in het oogstseizoen

Het oogstseizoen verliep gelukkig totaal anders dan in 2018. In februari en maart was het warmer dan gemiddeld en dat duurde tot begin april. Gevolg: de eerste mini-tunnels kwamen tegelijk met de nog volop producerende verwarmde teelten. Dit betekende een flinke piek in de aanvoer en dat ruim voor Pasen, met als gevolg een lagere prijs voor de tijd van het jaar, maar gezien het volume meer dan normaal en was de vraag juist vanwege het weer goed. Dit lagere prijsniveau van een paar dagen werd echter in de media breed uitgemeten zeker omdat enkele telers zelf hun verhaal op dat moment kwijt wilden. Volgens de marketingwetten geen verstandige keuze, want nog wekenlang werd aan deze negatieve artikelen gerefereerd terwijl juist de aspergeproductie en de prijs elastisch is aan de op dat moment geldende temperaturen. Dit werd later in het seizoen bij koel en rustig weer dan ook bewezen met betere prijzen.

Wellicht dat de promotie van asperge in het seizoen beter overgelaten kan worden aan het nationaal asperge centrum. Zij brachten ondersteund door diverse handelspartijen en andere aanverwanten in de sector een prachtige commercial uit die juist de jongere consument aanspoort om meer asperges te eten. Dat is marketing voor de toekomst en een initiatief wat de sector alleen maar kan toejuichen.

Groeiseizoen wederom extreem droog

Ook dit groeiseizoen was er een van extremen. Wat droogte betreft was het voor grote delen van het land en zeker daar waar het merendeel van het areaal staat vergelijkbaar met 2018. Niet alleen in Nederland was dit het geval maar bijvoorbeeld ook van het midden tot het noorden en vooral ook het oosten van Duitsland. Gebieden met enorme asperge arealen dus. Bovendien waren de ontstane tekorten  aan vocht van 2018 niet ingelopen in de winter van 18/19. Het gevolg was dat op veel percelen het van twee kanten droogde, van boven én van onderen. Een verschil was wel dat de temperaturen zeer hoog zijn geweest in week 26 en 30 maar niet gedurende het hele seizoen, zodat een beregeningsbeurt meer effect had dan in 2018. De natuurlijke regen viel pas vanaf einde september wat voor het groeiseizoen van asperge veel te laat was. Om de bodemvoorraad aan te vullen was de regen van eind september, oktober en begin november natuurlijk meer dan welkom.

Cumulus perceelaanplant 2013 met druppelslang

Wat is de invloed van droogte op de plant

Wat is de exacte invloed van droogte op een aspergeplant? Goede vraag, eerst de feiten: telers die in 2018 goed beregend hebben hetzij met een haspel of een druppelslang hebben hun kilogrammen en stengelgewichten wel redelijk gehaald. En wat is goed beregenen? Wij als veredelaar hebben natuurlijk in binnen- en buitenland enorm veel proeven liggen in de praktijk. Deze proeven worden tot op de puntkomma exact bijgehouden. Ook weten we hoe deze percelen beregend zijn in 2018 en de jaren daarvoor. Wat ons sterk opgevallen is dat bijna niemand voldoende capaciteit heeft gehad in 2018 om 'voldoende' vocht te brengen. Met name degenen die met een druppelslang al meerdere jaren werken komen zeer sterk naar voren in onze proeven in zowel stengelgewicht als totale productie. Want de plant heeft vocht nodig om goed nieuwe wortels te kunnen maken. Wortels zijn de brandstoftank voor de productie van volgende jaren. Bovendien heeft de plant ook vocht en temperatuur nodig om een nieuwe stengel dikker te laten worden in het oogstseizoen. Verschillen in stengelgewicht waren, zo hebben we gemeten, extreem groot in het oogstseizoen 2019. Bij dezelfde rassen, van eenzelfde aanplantjaar en oogstjaar hebben we gemiddelde stengelgewicht verschillen gemeten van 25 tot 30 gram! Wanneer een teler dan dus toch voor zijn volle productie gaat neemt de teler met een lager stengelgewicht veel meer stengels per plant weg om aan zijn productie te komen. Dit kan als gevolg hebben dat de plant daarvan veel te lijden heeft en dus fysiologisch in een versneld verouderingsproces komt, zodat deze maar slechts 6 in plaats van 8 jaar meegaat bijvoorbeeld. Is het wetenschappelijk bewezen? Nee, niet helemaal maar de komende jaren zullen laten zien wat de invloed is geweest en zeker nu ook 2019 nog eens heel erg droog was.

Maurice Deben, november 2019