In 2022 is de nieuwe biologische EU-verordening 2018/848 in werking getreden, die streeft naar 100% biologisch zaadgebruik in 2036 voor biologische gewasproductie. Dit is een aanvulling op het doel van de "Farm to Fork"-strategie van de Commissie om de ontwikkeling van biologische land- en tuinbouw te stimuleren en ervoor te zorgen dat 25% bio areaal in de EU bereikt wordt.

Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt verwacht dat de vraag naar biologisch zaaizaad sterk zal toenemen. Dit brengt een enorme zaadproductie-uitdaging met zich mee voor zaadbedrijven, maar past desalniettemin bij onze eigen ambities voor de biologische markt. We zullen blijven investeren in onze organisatie om de uitdagingen van de biologische zaadproductie het hoofd te bieden. Ons doel is om tegen 2036 aan de stijgende vraag naar biologisch zaad te voldoen. Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar doorzettingsvermogen is een van onze kernwaarden, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit doel uiteindelijk zal worden bereikt.