Op maandag 2 juli heeft de International Bremia Evaluation Board voor Europa (IBEB-EU) officieel twee nieuwe Bremia fysio’s benoemd, te weten Bl:34EU en Bl:35EU. Alle testen op het Bejo sla assortiment hebben aangetoond dat onze commerciële rassen met resistentie tegen Bremia fysio’s Bl:16-33EU ook resistent zijn tegen Bremia fysio’s Bl:16-35EU.

Bremia, ook bekend als valse meeldauw, is één van de meest schadelijke ziektes in sla. Telers hebben er daarom veel belang bij om slarassen te telen die maximaal resistent zijn tegen dit pathogeen.

Gerhard Voelkel, Bejo’s crop manager lettuce, zegt: “Afgelopen jaar waren we al verheugd dat, met slechts enkele uitzonderingen, al onze sla rassen resistent zijn tegen Bremia fysio Bl:33EU. Nu is dat ook weer van toepassing bij dezelfde rassen voor de nieuwe Bremia fysio’s. We zullen ons blijven richten op het veredelen van de best mogelijke Bremia resistenties in de nieuwe generatie sla rassen”.