Bejo publiceert met trots het nieuwe Bejo Wortelmagazine, een magazine speciaal ontwikkeld voor onze telers en relaties. In dit magazine delen we kennis over onder andere plantgezondheid, teeltadviezen en de wortelmarkt in Duitsland en Scandinavië. Bovendien hebben we enkele telers in Nederland en België geïnterviewd en hadden we een groepsgesprek met drie teeltdeskundigen.

VEEL LEESPLEZIER!

Wortelmagazine 2020