Als specialist in groenteveredeling en zaadproductie speelt Bejo een belangrijke rol in de productie van groenten. We realiseren ons hoe waardevol een gezonde bodem en natuurlijke hulpbronnen zijn, en beseffen hoe belangrijk een duurzame werkwijze is om in de voedselproductiebehoeften voor huidige en toekomstige generaties te kunnen voorzien.

Vanuit onderzoek zet Bejo al jarenlang in op niet-chemische behandelingen. We onderzoeken en ontwikkelen innovatieve en duurzame oplossingen en technieken die de intrinsieke kracht van het zaad stimuleren. We doen dit om telers het beste uitgangsmateriaal te kunnen bieden voor het duurzaam telen van gezonde gewassen die zorgen voor betrouwbare oogsten.

Gezien deze ontwikkelingen vinden we de benamingen van onze productvormen niet meer passend en hebben we besloten deze te herzien. In de toekomst zullen we Bejo naturally cleaned and coated  (NCC) zaad (voorheen bekend als niet-chemisch behandeld zaad) als ons basisproduct positioneren. Er wordt veel inspanning geleverd om dit zaad op natuurlijke wijze te desinfecteren, te schonen, en bescherming te bieden zonder daarbij gebruik te maken van chemicaliën. Dit maakt dit premium product geschikt voor alle teeltsystemen waar geen of een minimaal gebruik van chemicaliën wordt toegepast.

Bejo blijft coatings met een chemische gewasbeschermingscomponent, mits toegestaan, aanbieden op verzoek van de klant. Een chemische coating bestaat in de basis uit dezelfde bestanddelen als de NCC- en biologische coating, maar bevat daarnaast een minimale hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die de zaailing beschermen tegen schimmels in de bodem. Met deze coatings kunnen telers in de eerste weken na opkomst van de zaailing significant minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken in vergelijking met granulaat- of volveldsbespuitingen. Wij bieden dit zaad aan als Bejo cleaned and coated (CC) zaad. CC-zaad wordt, net als NCC-zaad, ook op natuurlijke wijze gedesinfecteerd en geschoond.

Tenslotte is er Bejo organic zaad (OS), dit zaad is biologisch geproduceerd, op natuurlijke wijze gedesinfecteerd, geschoond en gecoat, en goedgekeurd door de biologische certificeringsinstanties.

NIEUWE NAAM

KENMERKEN

OUDE NAAM

Bejo naturally cleaned and coated  (NCC) zaad

  • conventioneel geproduceerd zaad
  • op natuurlijke wijze gedesinfecteerd, geschoond en gecoat
  • geen chemische bestanddelen

Niet-chemisch behandeld
(NCB) zaad

Bejo cleaned and coated (CC) zaad

  • conventioneel geproduceerd zaad
  • op natuurlijke wijze gedesinfecteerd en geschoond
  • coating bevat een minimale hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen

Basic Coating (BC)

Bejo organic (OS) zaad

  • biologisch geproduceerd zaad
  • op natuurlijke wijze gedesinfecteerd, geschoond en gecoat
  • goedgekeurd door de biologische certificeringsinstanties

Organic

Alle Bejo productvormen kunnen verder worden verbeterd door bijvoorbeeld pilleren, coaten, primen en B-Mox®.

Alle Bejo-zaden zijn zaden van topkwaliteit die zeer geavanceerde test-, reinigings-, dimensionerings-en kalibratiehandelingen hebben ondergaan.