Sinds de opening in augustus heeft het Bejo Allium Trainingscentrum in Indonesië met succes vier groepen van 25 tot 30 deelnemers opgeleid. In het opleidingscentrum krijgen telers instructie voor het telen van sjalotten uit zaad. Naast telers participeren ook handelaars, lokale functionarissen en  technische hogeschool studenten aan de trainingen.

Sjalotten worden in Indonesië traditioneel geteeld uit plantsjalotten. Deze zijn zeer ziektegevoelig, wat tot gevolg heeft dat oogsten regelmatig mislukken. Sjalottenzaad is daarentegen vrij van virussen en ziektes en zorgt daarmee voor een gezonde start van het gewas. Het telen van sjalotten uit zaad vraagt echter andere vaardigheden en teeltmethoden, maar indien op de juiste manier toegepast levert deze manier van teelt voor telers hogere opbrengsten en gezondere gewassen en biedt daarmee een beter inkomen en een verminderd bedrijfsrisico. 

De cursus biedt een combinatie van theoretische kennis met praktische sessies op het veld.  Cursisten krijgen les in zaaien, bemesten, irrigeren, oogsten en bewaren van sjalotten. “We ontvingen veel positieve reacties van de telers in Sumbawa, en er is ook veel enthousiasme om meer te leren over zaaisjalotten. Dat is zeer motiverend voor ons”, zegt Agung Pratama,  Bejo’s vertegenwoordiger in Indonesië. “We zullen verder inzetten op het delen van kennis en de telers blijven ondersteunen in hun ontwikkeling naar een meer succesvolle bedrijfsvoering.”

Het door het veredelingsteam van Bejo en De Groot en Slot ontwikkelde hybride sjalottenras Maserati is zeer geschikt voor het tropische klimaat in Indonesië. Het Bejo ras Tropix doet het hier ook goed. Gebruik van deze rassen kan tot een 50 procent hogere opbrengst leiden. Sjalotten zijn een zeer populaire groente in Indonesië. Behalve voor sjalotten werkt Bejo ook nauw samen met telers met proeven voor andere gewassen, zoals kool en wortel.

Met dit project wil Bejo bijdragen aan ontwikkeling van landbouw in Zuidoost Azië met als doel de verbetering van lokale landbouwmethoden en daardoor verbetering van de opbrengsten van lokale boeren. Dit leidt voor hen en hun gezinnen tot een hoger welvaartsniveau. Dit jaar hebben we een kantoor geopend in Indonesië, waar momenteel drie specialisten in vaste dienst zijn om onze ambities verder te helpen realiseren.

Bejo’s programma voor het promoten van de sjalottenteelt uit zaad wordt ondersteund door het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Australische overheidsorganisatie PRISMA . De lokale implementatie van het programma gebeurt in samenwerking met De Groot en Slot en plaatselijke partners.

--

Om meer te weten te komen over de programma’s van Bejo ter ondersteuning van groenteteelt in agrarische ontwikkelingsgebieden, Bejo's support for small holder farmers.

Voor meer informatie over ons sjalottenprogramma in Indonesië: Bejo shallots