Kordial is een stabiel ras, ook onder moeilijke weersomstandigheden. Ideaal ras voor de herfsteelt. Produceert een gezond gewas met sterk loof. Heeft een goede bodemvrijheid.

Groeidagen na planten
53
Teeltperiode
herfst
Vorm
platrond
HR
Foc

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond