Johnny’s Selected Seeds is een zaadproducent en -verkoper in Central Maine (Verenigde Staten). Het bedrijf is voor 100% in handen van de medewerkers en levert nationaal en internationaal via verschillende kanalen. De onderneming is opgericht in 1973 door Rob Johnston jr. en hecht nog steeds evenveel waarde aan biologische producten en aan haar missie als in die tijd: Gezinnen, vrienden en gemeenschappen helpen elkaar te voeden door superieure zaden, werktuigen, informatie en service te leveren.

Omzetgroei bij biologische producten bijna twee keer zo hoog als die van conventionele producten

In onze meer dan veertigjarige geschiedenis hebben we onze zaden geleverd aan teeltbedrijven met verschillende grootten, methoden en prioriteiten. Een van de belangrijkste is altijd geweest duurzame en gecertificeerde biologische voedselproductie. “Op dit moment bestaat ongeveer een kwart van onze omzet uit biologische zaden”, zegt Dave Mehlhorn, Vice President Sales & Marketing. “De omzet van zowel onbehandelde conventionele zaden als biologische zaden stijgt, maar de omzetgroei bij biologische zaden is bijna twee keer zo hoog als die bij conventionele zaden.”

Proefnemingen binnen een biologisch systeem

Bij Johnny streven we ernaar zowel de professionele teler als de enthousiaste hobbytuinier tevreden te stellen door selecties aan te bieden op basis van ons eigen onderzoek en onze eigen testresultaten. We nemen het woord 'Selected' in onze naam serieus; we hebben een uitgebreid programma voor proefnemingen waarmee we door zorgvuldige evaluatie en selectie alleen de best presterende producten aan onze klanten aanbieden.

“Wanneer een biologisch product beschikbaar is, zullen we dat aan proeven onderwerpen”, zegt Lauren Giroux, directeur Product Selection and Trialing. “Belangrijk daarbij is dat we deze proeven uitvoeren binnen een biologisch systeem. Ook zaad dat conventioneel is ontwikkeld en geproduceerd, wordt onderworpen aan de belastingen die kenmerkend zijn voor een 'low input'-systeem. En binnen dat biologische systeem zijn we op zoek naar superieure prestaties.”

“Wat ons ook uniek maakt”, voegt Quality Assurance Manager Bonita Nichols toe, “is dat we duurzame landbouw niet alleen ondersteunen met gecertificeerd biologisch zaad, maar ook met een exclusieve lijn werktuigen en materialen voor duurzame gewasverzorging.”

Biologische telers ondersteunen door de wetenschap te ondersteunen

Als geheel maakt de biologische sector een groei van 13% door, waarbij biologische landbouw en biologische zaden slechts twee factoren zijn in een groter geheel van segmenten die daaraan een bijdrage leveren. “Voor een groot deel van Johnny's klantenbestand — telers die direct aan de markt leveren, en telers van specialistische gewassen — betekent deze toegenomen vraag dat ze onvoldoende areaal beschikbaar hebben om te kunnen voldoen aan de marktbehoefte”, merkt Luke Donahue op, Johnny’s vertegenwoordiger voor de regio Noordoost. “Deze sector wordt steeds biologischer en is van essentieel belang omdat ze rechtstreeks voedsel levert aan gemeenschappen.”

“Johnny's ondersteunt het toegenomen onderzoek naar biologische landbouwsystemen om telers te helpen aan de marktvraag te voldoen”, voegt Donahue toe. “We willen voorop blijven lopen in de biologische zaadproductie, rassen testen binnen biologische systemen en leren en informatie krijgen van mensen die kritisch onderzoek doen naar biologische landbouw. Daartoe stellen we vast wie biologisch onderzoek verricht en werken we met hen samen. We gaan met onze klanten in gesprek over kwesties met betrekking tot biologische landbouw en dragen ons steentje bij door middel van onze eigen proeven voor onze klanten.”

Een goede boer zou een akker op moeten kunnen lopen en daar het heden, het verleden en de toekomst zien

Ruuttila

Duurzaamheid op Johnny’s onderzoeksboerderij

Op het veld heeft Johnny's onlangs zijn langdurige commitment aan duurzame landbouw extra kracht bijgezet door een uitgebreid zaaiplan in te stellen, onder leiding van Eero Ruuttila, onze R&D Station manager, die al 35 jaar een voorvechter van de biologische landbouw is. De basis voor een goede biologische teelt is het biologische bodemleven. “Je kunt de biologie niet voor de gek houden”, zegt Ruuttila. “Je moet rekening houden met de lange termijn, en dus met de bodem.”
Op onze boerderij werken we met groenbemesting (peulgewassen), afgewisseld met Johnny's jaarlijkse veredelings- en veldproeven, die centraal staan in het onderzoek naar akkerbeheer. Sommige akkers liggen het hele jaar braak met dubbelteelt van voedererwten en haver. Andere akkers liggen twee jaar braak met gerst en Japanse gierst in combinatie met tweejarige honingklaver.

Op veel akkers passen we de ruimte tussen plastic afdeklagen aan om ruimte te maken voor stroken 'levende mulch' bestaande uit haver en rode klaver. We streven ernaar zo weinig mogelijk kale grond te hebben op onze akkers en, waar mogelijk, onkruid tegen te gaan door middel van stroken met levende mulch en het op tijd maaien van het onkruid, voordat er zaad wordt gevormd. Op de lange termijn zullen we zo een aanzienlijk areaal stikstofbindende groente hebben, waardoor we minder biologische meststoffen hoeven aan te schaffen. Ook produceren we inmiddels ons eigen hooi. Deze uitgebreidere inzet van groenbemesters zal de primaire grondbewerking op veel van onze akkers terugdringen, wat de microbiële gemeenschappen op onze boerderij ten goede zal komen. “Een goede boer zou een akker op moeten kunnen lopen en daar het heden, het verleden en de toekomst zien”, besluit Ruuttila.