Als internationaal producent van groentezaden is investeren in bijenteelt enerzijds een kwestie van bedrijfsbelang. We hebben gezonde bijenvolken nodig om de natuurlijke bestuiving op onze productievelden veilig te stellen. We zijn daarom zelf imker en internationaal actief in vermeerdering van bijen en onderzoek. We verbeteren niet alleen groenterassen, ook bijenvolken.

Anderzijds ligt onze motivatie om in bijen te investeren in het maatschappelijke belang. Bejo hecht waarde aan een gezond milieu en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. Daarom blijven we ook onderzoek doen om de natuurlijke bestuiving optimaal te benutten en de gezondheid van onze bijen te verbeteren.


Meer over bijen!