Middelvroege, compacte vaste savooiekool voor zomer- en vroege herfstteelt.

Planten per ha (x1000)
30-40
Groeidagen na planten
87
Teeltperiode
primeur
Teeltperiode
zomer
Teeltperiode
vroege herfst
HR
Ac

Vroege plantingen dienen te worden afgedekt.

Usage

Vollegrond