Covina

Broccoli

Voor zomer- en vroege herfstteelt. Makkelijke groeier. Op groeikrachtige gronden matig bemesten. Open gewas. Vast, rond scherm met hoog soortelijk gewicht en (middel)fijne bloemknoppen. Goede houdbaarheid na de oogst.

Groeidagen na planten: 
70-80
Hartloosheid: 
zekere mate van gevoeligheid
Opkweek: 
4 cm pot,
trayplant
Plantperiode (weken): 
13-27
Oogstperiode (weken): 
23-38
HR: 
Foc
IR: 
Ac

Vroege plantingen dienen te worden afgedekt.

Groeischema

Vollegrond