Organic

Voor zomer- en vroege herfstteelt. Makkelijke groeier. Op groeikrachtige gronden matig bemesten. Open gewas. Vast, rond scherm met hoog soortelijk gewicht en (middel)fijne bloemknoppen. Goede houdbaarheid na de oogst.

Hartloosheid
zekere mate van gevoeligheid
Groeidagen na planten
70-80
Plantperiode (weken)
13-27
Opkweek
trayplant
Oogstperiode (weken)
23-38
HR
Foc
IR
Ac

Vroege plantingen dienen te worden afgedekt.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond