Broccoli uitsluitend bedoeld voor percelen waar knolvoet te verwachten is. Bevat knolvoetresistentie voor de fysio’s 0, 1 en 3.
Broccoli die vlot op gewicht is (>500 gram). Geschikt voor vroege- en najaarsteelt. Onder koude omstandigheden maakt hij gemakkelijk een sterk gewas. Ongevoelig voor kattenogen en doorwas. Het advies is bij warme perioden en hittegolven de broccoli tijdig te oogsten om geelverkleuring en holle stammen bij overrijp product te voorkomen.

Groeidagen na planten
70-90
Hartloosheid
zekere mate van gevoeligheid, advies warme opkweek.
Opkweek
trayplant
Plantperiode (weken)
09-15 / 28-31
Oogstperiode (weken)
19-25 / 28-44
CMS via protoplastfusie
ja
HR
Foc / Pb:0,1,3
IR
Ac

Vroege plantingen dienen te worden afgedekt.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond