Batavia

Broccoli

Vroege broccoli voor de voorzomer- en nazomerteelt. Snelle groeier met fors gewas. Maakt forse schermen. Mooie knopkwaliteit: gaat niet snel open. Middelfijne korrel. Gevoelig voor harteloosheid; niet te vroeg zaaien.

Groeidagen na planten: 
59-68
Hartloosheid: 
zekere mate van gevoeligheid
Plantperiode (weken): 
14-19
HR: 
Foc
IR: 
Ac

Groeischema

Vollegrond