Paciano

Bloemkool

Winterteelt

Zeer vroeg ras voor een vroege start van het winterbloemkoolseizoen. Witte vaste kool met een goede zelfdekbaarheid.

Groeidagen na planten: 
200
Teeltperiode: 
Winterteelt
Plantafstand (cm): 
75 x 65
Plantperiode (weken): 
31-32
Oogstperiode (weken): 
8-9
IR: 
Xcc

1 = gevoelig voor vorst / 5 = zeer sterk tegen vorst.

Bemesting: voor de rassen die tot eind maart geoogst worden, adviseren wij begin februari een vroege overbemesting

Groeischema

Vollegrond