Zeer vroeg ras voor een vroege start van het winterbloemkool-seizoen. Witte vaste kool met een goede zelfdekbaarheid.

Groeidagen na planten
200
Opkweek
trayplant
Teeltperiode
winterteelt
Vorsttolerantie
1
Plantafstand (cm)
75 x 65
Plantperiode (weken)
31-32
Oogstperiode (weken)
8-9
IR
Xcc

1 = gevoelig voor vorst / 5 = zeer sterk tegen vorst.

Bemesting: voor de rassen die tot eind maart geoogst worden, adviseren wij begin februari een vroege overbemesting

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond