Bilbao

Bloemkool

Winterteelt

Vroege winterbloemkool. Mooie witte en vaste kool. Goed zelfdekkend. Winterhard. Voor oogst begin april.

Groeidagen na planten: 
220
Teeltperiode: 
winterteelt
Vorsttolerantie: 
5
Plantafstand (cm): 
75 x 65
Plantperiode (weken): 
31-32
Oogstperiode (weken): 
12-13
IR: 
Xcc

1 = gevoelig voor vorst / 5 = zeer sterk tegen vorst.

Bemesting: voor de rassen die tot eind maart geoogst worden, adviseren wij begin februari een vroege overbemesting

Groeischema

Vollegrond