Middelvroege winterbloemkool met een zeer vaste kool van hoogronde vorm. Het ras onderscheidt zich door zijn zelfdekbaarheid.

Groeidagen na planten
248
Teeltperiode
winterteelt
Vorsttolerantie
3
Plantafstand (cm)
75 x 65
Plantperiode (weken)
31-32
Oogstperiode (weken)
16

1 = gevoelig voor vorst / 5 = zeer sterk tegen vorst.

Bemesting: voor de rassen die tot eind maart geoogst worden, adviseren wij begin februari een vroege overbemesting

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond