Biologische veredeling of veredelen voor de biologische landbouw?

Het is inmiddels meer dan twintig jaar geleden dat Bejo Zaden begon met haar biologische programma. De introductie van dit programma was een logisch gevolg van Bejo's visie op duurzaamheid en innovatie. In deze periode van ruim twintig jaar heeft Bejo Zaden een biologisch assortiment ontwikkeld bestaande uit 40 verschillende gewassen met 150 rassen. Vergeleken met het conventionele assortiment, dat bestaat uit 50 gewassen met bijna 1200 rassen, is dit wat Bejo noemt een 'slim assortiment', waarbij in een zo breed mogelijk spectrum aan teeltgebieden een slimme keus aan rassen wordt verbouwd.

In de afgelopen jaren zijn veel activiteiten ontplooid voor de bevordering van alternatieve veredelingssystemen die beter geschikt zouden zijn voor de biologische landbouw, maar is dat ook werkelijk zo? Volgens Bejo Zaden zou de waarde van het programma voor biologisch zaad niet moeten worden beperkt door extra regelgeving, maar zou de biologische-groentezadensector toegang moeten hebben tot de nieuwste technologische en duurzaamheidsoplossingen, die de sector zo hard nodig heeft. Deze kijk op de zaak komt ook overeen met de verwachtingen van de telers. 

Veredelen voor de biologische markt

In tegenstelling tot de gangbare ideeën over biologisch telen is Bejo Zaden van mening dat moderne hybriden met een hoge mate van uniformiteit erg goed op hun plaats zijn in de moderne biologische landbouw. Iets als mechanische of thermische onkruidbestrijding, wat bij veel grote bedrijven wordt toegepast, vraagt om zoveel mogelijk uniformiteit. In een later stadium is uniformiteit ook noodzakelijk, om het aantal oogstmomenten te beperken, onnodig afval van onverkoopbare producten te vermijden en de arbeidskosten onder controle te houden. Deze criteria zorgen ervoor dat teeltsystemen die selecteren op meer diversiteit op het veld, ongeschikt zijn voor grotere gemechaniseerde bedrijven. 

Telen voor de biologische markt betekent in een zo vroeg mogelijk stadium geschikte kruisingen, selecties of bestaande rassen selecteren die passen in het biologische zaadprogramma. Hybride kruisingen worden onder biologische omstandigheden getest in de beoogde verkoopgebieden en worden direct geselecteerd op het conventionele proefveld van de oorspronkelijke teler. Op deze manier beschikt Bejo voor haar biologische programma over de grootst mogelijke keuze uit genetisch materiaal dat potentieel geschikt is voor een specifiek biologisch gebied of een bepaalde biologische markt en kan Bejo de gewenste raseigenschappen veel sneller en nauwkeuriger realiseren dan telers die alleen werken met vrije bestuiving.
Tijdens een workshop georganiseerd door Demeter International in Echzell, Duitsland, legde Bram Weijland het publiek uit dat met de regels voor biologisch telen die nu worden voorgesteld, hybride zaden niet de positie binnen de biologische landbouw krijgen die ze verdienen.