Organic

Vroege broccoli voor de voorzomer- en nazomerteelt. Snelle groeier met fors gewas. Maakt forse schermen. Mooie knopkwaliteit: gaat niet snel open. Middelfijne korrel. Gevoelig voor harteloosheid; niet te vroeg zaaien.

Hartloosheid
zekere mate van gevoeligheid
Groeidagen na planten
59-68
Plantperiode (weken)
14-19
HR
Foc
IR
Ac

Usage

Vollegrond