Bejo en Limagrain, via haar beursgenoteerde bedrijven Vilmorin & Cie, hebben een overeenkomst getekend voor de uitwisseling van niet-exclusieve licenties voor geoctrooieerde eigenschappen in groenten. De groenteveredelingsbedrijven kunnen daarmee hun innovatieve capaciteit vergroten en sneller verbeterde rassen introduceren.

Middels deze overeenkomst verschaffen de partijen elkaar de mogelijkheid om plantmateriaal, dat onder de reikwijdte van hun octrooien valt, te gebruiken voor veredeling en commerciële doeleinden in groenten. Doordat zij gebruik kunnen maken van elkaars innovaties worden voor beide bedrijven de mogelijkheden vergroot om nieuwe en verbeterde groenterassen te ontwikkelen.

John-Pieter Schipper, directeur van Bejo: “Deze overeenkomst volgt op eerdere overeenkomsten die Bejo met partners is aangegaan sinds de oprichting van het International Licensing Platfom Vegetable. Wij zijn ervan overtuigd dat vrije toegang tot genetica op lange termijn bijdraagt aan behoud van biodiversiteit en benodigde voedselvoorziening. Bovendien versterkt deze overeenkomst de innovatiekracht van beide bedrijven, wat uiteindelijk weer ten goede komt aan de markt.”

Arnaud Massager, wetenschappelijk directeur van Limagrain Vegetable Seeds: “Deze overeenkomst geeft beide partijen toegang tot elkaars innovaties en biedt daarmee verdere mogelijkheid om nieuwe rassen te ontwikkelen. Uiteindelijk zullen zowel telers als consumenten hiervan profijt hebben.”